Er det lov å spille i casino på nett?

Les også: Prøv noe nytt, og vinne med kasinobonuser, der får du anbefalinger av de beste casinosider å spille på.

Det skrives mye i norsk presse om spilling og nordmenn som spiller på nettet. Ut fra det som skrives, og ut fra uttalelser fra norske politikere og ikke minst Lotteritilsynet, kan man lett bli forvirret om lovligheten av slikt spill. Kan nordmenn spille hos utenlandske spillselskaper? Eller er dette i strid med norsk lov og ulovlig for norske nettspillere?

Er det lovlig å spille på utenlandske nettcasinoer?

Kun to aktører kan tilby spill fra Norge

Noe av det som er med på å skape denne forvirringen er at det er spillemonopol i Norge. Eller rettere sagt duopol. Ved siden av veldedige organisasjoner som kan ha sine nasjonale lotterier, er det kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som kan tilby og markedsføre spill i Norge. Fra norsk jord. Dette såkalte spillmonopolet er en gammel ordning som ble vedtatt videreført av Stortinget senest i 2017. Riktignok ikke uten en viss debatt. For tidene har forandret seg og spillmonopolet er lettere i utfordre i dag enn da det ble innført. I Norge er det Stiftelses- og lotteritilsynet som skal passe på at spillemonopolet etterfølges.

Utviklingen har gjort det lett å spille på nettet

I takt med den teknologiske utviklingen som har gitt oss både raskt og billig internett, er det vanskelig å holde et spillemonopol effektivt. Utviklingen gjør det enkelt å kunne tilby nettspill for mange. Fra utlandet. Og som et demokrati stenger selvsagt ikke norske myndigheter linjene for å gjøre monopolet effektivt. Derfor er det blitt mange spillselskaper som tilbyr spill online til nordmenn. Og det kan de gjøre. Det er ikke ulovlig. Det er heller ikke ulovlig å benytte seg av tilbudet. Ikke for nordmenn heller, selv om det er spillemonopol i Norge.

Etter EØS-retten kan nordmenn spille lovlig hos nettcasinoene

Så er det nå en gang slik at Norge er medlem av EØS. Det gir mange følger på det juridiske plan. Siden Norge hadde spillemonopol før landet ble EØS-medlem fikk Norge fortsette med dette. Det betyr imidlertid ikke at nordmenn kun kan spille hos de to norske selskapene som kan tilby og markedsføre dette fra Norge. Alle som vil spille hos de utenlandske spillselskapene som tilbyr dette overfor nordmenn, kan gjøre det helt lovlig. Skulle man gjort dette ulovlig ville det vært i strid med EØS-retten, og den er Norge pliktig til å følge spillemonopol eller ikke.

At Norsk Tipping har kommet med sitt eget casino som nordmenn kan spille på online, er også noe som taler mot å opprettholde spillemonopolet ifølge både norske nettspillere og talsmenn hos de utenlandske aktørene. Om dette tåler en juridisk runde hos EØS-domstolen strides juristene om. Foreløpig er det iallefall ingen som har stevnet Norge på denne saken, så derfor består spillemonopolet. Likevel er det altså ingenting i veien for at nordmenn kan spille fullt lovlig hos de utenlandske spillselskapene om de ønsker det.

Lotteritilsynet og norske politikere gjør sitt for å hindre nettspill i utlandet

Selv om Norge altså må forholde seg til og følge EØS-retten, og norske nettspillere helt lovlig kan spille hos de utenlandske aktørene, så betyr ikke det at det ikke blir vanskeliggjort. Det blir det nemlig både fra de fleste politikernes side, og ikke minst fra Lotteritilsynet. Ikke så rart at sistnevnte arbeider iherdig på den fronten. Det er jo tilsynets mandat å kontrollere og tilse at reglene og intensjonene med spillemonopolet etterleves.

Les mer: Slik spiller du smartere

I en moderne verden hvor internett og teknologien ikke kjenner noen fysiske landegrenser, blir dette en stor utfordring. Det er lett for mange å tilby spill fra baser innenfor EØS, og dette kan man ikke stoppe juridisk uten at det blir i strid med EØS-retten. Imidlertid er det gjennom årene kommet flere tiltak som vanskeliggjør spill i utlandet.

Ulovlig for finansinstitusjoner å formidle penger til og fra utenlandske nettcasinoer

Det første tiltaket som kom på plass for å forhindre spill hos utenlandske spillselskaper var å gjøre det forbudt for norske banker og finansinstitusjoner å formidle transaksjoner forbundet med nettspill. Dette gjaldt både innskudd og uttak. Senere er regelverket blitt strammet inn og nå må finansnæringen rapportere inn kontonummer som de tror har med nettspill å gjøre til Lotteritilsynet. Resultatet av dette regelverket ble at de utenlandske spillselskapene fikk på plass betalingsløsninger via tredjepart ganske så raskt. Derfor har dette regelverket i realiteten liten eller ingen virkning i praksis.

Fokus på utenlandsk TV-reklame og DNS-sperring er siste nytt

Lotteritilsynet og politikerne er heller ikke begeistret for alle spillereklamen som sendes på “norske” TV-kanaler fra Storbritannia. Markedet er stort og voksende, men siden dette ikke sendes fra norsk jord mener stasjonene at det er fullt lovlig. Og det er det nok frem til politikerne eventuelt har testet det for EØS-retten.

Og om man møtes med meldingen at siden er i strid med norsk lov, er det altså helt lovlig å entre siden.

Imidlertid ble det i 2018 blitt innført DNS-sperre som skal vanskeliggjøre spill hos de utenlandske spillselskapene. Tanken fra politikerne bak dette er at norske nettspillere skal tenke seg om før de spiller utenlands. For man kommer jo teknisk sett lett forbi denne sperringen. Og om man møtes med meldingen at siden er i strid med norsk lov, er det altså helt lovlig å entre siden.

Obs: Vi tar forbehold om at reglene og regelverket som omtales i denne artikkelen kan ha forandret seg etter publisering. 

vinn-millioner